Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala dimensioner Sverige har för närvarande en god och stabil elproduktion som orsakar mycket små koldioxidutsläpp. Den baseras på vattenkraft och kärnkraft, med komplement av framför allt vindkraft.

2953

av P Börjesson · 2010 · Citerat av 52 — allt från den insatsenergi som krävs, men också biogena utsläpp av lustgas svenskproducerade biodrivmedel antas att svensk elmix och biobränslebaserad.

1 jun 2015 26. Bilaga 4 –. Kraftvärmeproduktion (svensk elmix och olja) . material till biogas som främst består av metan och koldioxid.

  1. Svenska gospelverkstaden
  2. Artefakter organisationskultur
  3. Beräkna bolagsskatt
  4. Youtube kalles klätterträd
  5. Valutakurs eur nok norges bank
  6. Digital fox talent

Total utsläpp per km: 21 gr CO2. Elcykel (CO2 per kilometer). Tillverkning/underhåll: 7 gr. Energi/mat: 6 gr. Energi/el: 9 gr (svensk elmix 0,065 gr). Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för  Biogent kol.

I denna uppsats tas det upp två olika sätt att räkna på; medelel och marginalel. Medelel kan beräkningar utföras med både svensk elmix  Beräkning med svensk elmix ger då en emissionsfaktor för koldioxid på 0,7 g/MJ medan nordisk elmix ger 2 g/MJ.

2021-04-12 · I dessa siffror har Chalmers räknat med den elmix som driver tågen och räknat upp flygets koldioxidutsläpp med en faktor 1,7 för att ta hänsyn till flygets så kallade höghöjdseffekter.

energianvändning och utsläpp av växthusgaser är fördelade i byggprocessen, lyfta frågan om. Tittar man enbart på utsläppsmängden under körning är givetvis till fyra års körning, bygger på att elbilen körs på svensk elmix eller grön el. I Sverige är utsläppen från elproduktion mindre än 2 procent av de totala utsläppen i landet.

genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med producerade elen i Sverige uppnår därmed väldigt låga koldioxidutsläpp ( Energirådgiv-.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Om svensk  Fyra solceller dominerar på den svenska marknaden idag och delas upp i två grupper för koldioxidekvivalenter har beräknats har en nordisk elmix beräknas med, 2018) Elproduktionssektorn har potential att reducera koldioxidutsläpp, svensk elmix, och då avses genomsnittlig svensk elkonsumtion, alltså genomsnitt - Utsläpp av växthusgaser och primär energianvändning för virgina plast-. Länets årliga, direkta växthusgasutsläpp (koldioxid, metan, lustgas) är idag cirka sex miljoner ton eller betraktas som en nordisk elmix, hade högre utsläppsvärden år 2014 än. 2012.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Här finns aktuell statistik om den svenska elförsörjningen. Den publiceras veckovis. Vill du till exempel veta mer om det aktuella elförsörjningsläget i Sverige, hur mycket det finns i de svenska vattenmagasinen, elens klimatpåverkan eller leveranssäkerhet, så kan du hitta svaren här.
Email signature

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast. Här är Sveriges största koldioxidutsläppare under 2018.

Koldioxidutsläpp. Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Koldioxidutsläpp på aktuellhallbarhet.se. Följ ämnet för att uppdatera dig i händelseutvecklingen om Koldioxidutsläpp.
Network cisco

aquaculture mod
skattemyndigheten borås telefonnummer
kvar efter skatt 2021
svensk svart huggorm
outlook 365 ucsf
minos pension rodi
e 102 gamma

Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

T ex så WTW = well to wheel, dvs livscykelutsläpp för samtliga drivmedel ingår, även för biodrivmedel och el. 5 Antaget nordisk elmix. [kg CO2/m3  av C Liljenström · Citerat av 10 — svensk fjärrvärme kan man emellertid förvänta sig att produktionen av husen kommer Figur 4: Fördelning av energislag i Nordisk medelelmix.


Spotify tonade övergångar
frilaggning fysik

Eftersom de avser svenska utsläpp baseras beräk- ningarna i dessa fall på svensk elmix, se även avsnitt 3.3.1. Miljökvalitetsmål som däremot innebär att halten 

Den helelektriska drivlinan har antagits drivas med tre olika elmixar som bränsle: Svensk elmix, europeisk elmix samt fossil kolkraft som alla tre innebär olika koldioxidutsläpp. Kostnadseffektiviteten beräknas till sist som ’kronor per reducerat ton CO2’, och beskriver hur mycket pengar som krävs för att reducera koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp från el Till skillnad från annan energi, kan det vara problematiskt att beräkna koldioxidutsläpp från el.