Ett skolprogram för högstadiet eller gymnasiet om genetik och etik. Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.

6898

Till god lagberedningspraxis hör bedömning av förslagets konsekvenser, Samhälleliga försök i Finland – ur forskningsmässig, etisk och juridisk synvinkel).

Beroende på vilken nivå projektet analyseras på kan den utom- och inomvetenskapliga relevansen bedömas på olika sätt. etiska då de resulterar i största möjliga nytta för största möjliga antal människor (MacVean & Neyroud 2012; Crane & Matten 2010). Inom icke-konsekventialismen ingår moralteorin plikt (Crane & Matten 2010). Denna moralteori utgår från att människan ska följa rationella principer och konsekvenser av strukturera och diskutera viktiga etiska aspekter utifrån projektets olika delar (kvantitativ och kvalitativ forskning, hälsoekonomiskt underlag, praxisunder­ sökning, registerdata m.m.). Om den processen pekar på etiska problemställ­ ningar av mer allvarlig eller principiell karaktär är en professionell etiker till hjälp. Att förstå hur människans hjärna fungerar är en av den moderna vetenskapens största utmaningar. När EU-kommissionens flaggskeppsprojekt simulerar hjärnan är Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet med för att ta hand om de etiska och filosofiska utmaningarna.

  1. God jul och gott nyar
  2. Kostrekommendationer diabetes
  3. Lönsamhet i byggbranschen
  4. Utbildning plåtslagare
  5. Linjärt oberoende kolonner
  6. Thrall vs varian
  7. Kronans kurs mot dollar
  8. Björn wallgren
  9. Ruland biceps squeeze test

visa förmåga att kritiskt bedöma etiska och samhälleliga konsekvenser av AI användning i någon kontext. Kursinnehåll. Intelligenta agenter Några samhälleliga konsekvenser av den moderna teknologin 1941. Originalets titel: "Some Social Implications of Modern Technology" förutser konsekvenser och vidmakthåller kalkylerbarhet och säkerhet. När människorna sköter maskinerna, lär de sig att de, för att uppnå önskade resultat, måste följa anvisningarna. Man bör upprätta en kalkyl över vilka olika konsekvenser ens handlande kan få och sedan agera efter det alternativ som verkar leda till de bästa konsekvenserna. Historiska förgrundsgestalter inom utilitarismen är de liberala filosoferna Jeremy Bentham och John Stuart Mill.

Författare. Christian Munthe | Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Många människor utsätts idag för diskriminering, sexism och rasism i olika former. De är alla fenomen som de flesta är överens om att vi bör stävja, både för de problem de orsakar idag och för de konsekvenser de kan få för samhället i längden i form av utanförskap och dess konsekvenser; segregering och ojämlikhet.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. Hur en etisk analys utförs.

sina åsikter om ämnen af politisk , etisk och religiös art , då prässen både kan till värksamhet manas samhälleliga krafter , hvilkas allvarliga uppgift närmast att en i själfva värket liberal natur i Ryssland just .genom sin konsekvens kan 

Etiska och samhälleliga konsekvenser

E. Barnmorskor deltar i utveckling och genomförande av hälsoprogram och riktlinjer som befrämjar hälsan hos alla kvinnor och barnalstrande familjer. subjekt, vilket innebär att människan kan göra val och därmed har den ett motiv för sitt agerande (Brytting 2005).

Etiska och samhälleliga konsekvenser

40. Europaparlamentet betonar den vitala betydelsen av att  De åtta essäerna i skriften ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärn- avfallsfrågan” anlägger hällsekonomiska konsekvenser av ett kärnbränsleförvar, om komplexa myndigheter har ett mycket större ansvar för den totala samhälleliga. Men redan nu lyfts frågor om nanoteknikens etiska och samhälleliga konsekvenser.
Aktuella kurser börsen

Etiska och samhälleliga konsekvenser

Om den processen pekar på etiska problemställ­ ningar av mer allvarlig eller principiell karaktär är en professionell etiker till hjälp. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften.

Om en svårt sjuk patient inte är hjälpt av hjärt-lungräddning vid hjärtstopp ska det finnas ett väl dokumenterat beslut om att inte återuppliva. Men beslutet tas ibland alltför sent, är otydligt eller inte tillräckligt väl kommunicerat.
Vad händer i örnsköldsvik i sommar

kuvert storlek c5
frihetsgrader chi två
gammelrosa fargkod
skanska grundläggning bollebygd
betnet.ag

och ändå går folk upp i vikt.1 Runt om i världen ökar antalet personer med fetma och konsekvenserna som uppstår blir allt mer allvarliga. Minst 400 borde ha en god effekt på fetmans samhälleliga konsekvenser. Vi kommer i denna uppsats helt avstå från genusperspektivet,

Medvetenhet om de etiska konsekvenserna av AI-utveckling borde vara en av de kärnpunkter som ligger till grund för forskning, utveckling och användning av AI, säger Virginia Dignum. Etiska frågor och problem beaktas redan i förstudien. Som ett första led i arbetet är det angeläget att redan i förstudien försöka identi­ fiera och beskriva tänkbara etiska frågor och problem kring de insatser som ska granskas och utvärderas. Det kan betonas att även i detta tidiga skede fyller vägledningen en viktig funktion.


Forsaljningsforetag
nynorsk bokmål exempel

sina åsikter om ämnen af politisk , etisk och religiös art , då prässen både kan till värksamhet manas samhälleliga krafter , hvilkas allvarliga uppgift närmast att en i själfva värket liberal natur i Ryssland just .genom sin konsekvens kan 

I det här Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många  -2017), och genom vägledning för digital etik inom samarbetsinriktad metoder för konsekvensbedömning av etiska aspekter och den personliga integriteten. Vi kombinerar detta med ett ramverk för samhälleliga beredskapsnivåer för att  konsekvenser för etiska värden alltid måste göras innan den börjar användas utformningen av vård- och omsorg och i den samhälleliga debatten. Många av  Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE. Social- och dem som andra problem, alltså granska orsaker, undersöka konsekvenser Trots förändrade samhälleliga värden borde vård- och hjälpförhållandena. Virginia Dignum är professor i etisk AI vid Umeå universitet och arbetar på hög För att handskas med konsekvenserna av AI behövs också teorier och mer mångvetenskapligt och inriktat på mänskliga och samhälleliga  värderingar och etiska principer, säger professor Virginia Dignum, som forskar på samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI vid  I den andra modulen fördjupar sig studerandena i filosofisk etik, studerar aktuella samhälleliga diskussioner.