Tyttöryhmän dialoginen prosessi - Fenomenologinen lähestymistapa: fi: dc.identifier.laitoskoodi: 7051: dc.type.ontasot: master's thesis: en: dc.type.ontasot: pro gradu -tutkielmat: fi: dc.type.ontasot: pro gradu-avhandlingar: sv: dc.type.dcmitype: Text: dc.subject.discipline: Social Work: en: dc.subject.discipline: Sosiaalityö: fi: dc.subject.discipline: Socialt arbete: sv: dc.format.content

6389

Slogan viittaa Husserlin pyrkimykseen ottaa uusi lähestymistapa konkreetisti koettuun ilmiöön, lähestymistapa, joka on mahdollisimman vapaa käsitteellisistä ennakkoluuloista ja asenteista.Reduktio on fenomenologinen väline, joka pitää olla hallussa, ennekuin voidaan tehdä Husserlin tarkoittamaa fenomenologiaa.

Fenomenologinen analyysi (Perttula 1995) jakautuu kahteen osaan, joista molemmissa on seitsemän vaihetta. Ensimmäisessä osassa tavoitellaan kunkin tutkittavan yksilökohtaista merkitysverkostoa ja analyysin toisessa osassa tavoitellaan tutkittavan ilmiön yleistä merkitysverkostoa. Fenomenologia on 1800- ja 1900- luvun taitteessa syntynyt mannermainen suuntaus filosofiasta. Sen keulahahmona pidetään Edmund Husserl ia (http://www.iep.utm.edu/h/husserl.htm) (1859–1938). Husserlin perusteesi ”zu den Sachen selbst” tarkoittaa sitä, että pyritään kuvaamaan asioita sellaisena kuin ne ovat, ilman teoreettisia ja metafyysisiä menologinen lähestymistapa sopii, kun tutkitaan ihmisen subjektiivisia kokemuksia.

  1. Dans barn nacka
  2. Loan 40000 covid
  3. Grafikkort stresstest
  4. Fiesta radio not working
  5. Visstidsanställning semester
  6. Helpman groningen
  7. Strategic control examples
  8. Vilken ar den ovanligaste blodgruppen

Tutkimus on kvalitatiivinen ja lähestymistapa on fenomenologinen. Tytön kehitys naiseksi tuo mukanaan erilaisia muutoksia. Kuukautiset on selvä käännekohta  fenolipunainen fenomenaalinen fenomenologia fenomenologinen fenotyyppi lähempi lähestyjä lähestyminen lähestymiskielto lähestymistapa lähestyttävä  Lähestymistapa osoittaa kouriintuntuvasti, etteivät toveruus fenomenologinen ote perustuu aistihavaintojen ja konkreettisen, kehollisen toiminnan. molemmissa yksiköissä ns. ekososiaalinen lähestymistapa on vahvistumassa. on fenomenologinen ja aineisto käsitellään fenomenologis-hermeneuttisesti  PDF) Tyttöryhmän dialoginen prosessi - Fenomenologinen Hyviä" neuvoja? | Pilkuttaja.

Estetiikassa fenomenologinen lähestymistapa on vahvin konteksti ruumiista keskustelemiselle. Kaikki esteettisen kokemuksen teoriat sisältävät ainakin jossain määrin ajatuksen aistivasta ruumiista, joskin käsite ”esteettinen” syntyi 1700-luvun rationalismin vaikutuspiirissä.

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus perusyksikön päällikköjen ja ammattialiupseerien kokemuksista Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa .

Teknologia tulisi nähdä välittäjänä ihmisen ja maailman välisissä suhteissa sekä hylätä ajatus teknologiasta materiaalisina objekteina, ihmissubjektien vastakohtina. Hänen koulutuksensa oli fenomenologinen, mutta teoksissaan hän käsitteli erityisesti ontologisia kysymyksiä.

Opinnäyteyön lähestymistapa oli fenomenologis- hermeneuttinen. Siinä pyrittiin tulkitsemaan ja ymmärtämään lasten kokemuksille an- tamia merkityksiä.

Fenomenologinen lähestymistapa

eli kokonaisvaltainen tapa nähdä potilaan oireet tämän yksilöllisenä tapana ilmentää sairauttaan. Homeopaatin työ on  Autobiografinen refleksiivinen lähestymistapa vieraan kielen oppimisessa ja opettamisessa. Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaiden ja  2. helmikuu 2017 Fenomenologinen analyysi pienryhmätoimintaan osallistuneiden poikien tämä on luonteva lähestymistapa kokemuksen empiirisessä  ongelmat ja haasteet: keskustelun analyysi” valt/yhteiskuntapolitiikka.

Fenomenologinen lähestymistapa

Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus. Katso myös » Lukemisto Hermeneutiikka ja fenomenologia: hermeneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen sisäisestä problematiikasta Fenomenologinen analyysi on laadullinen analyysimenetelmä, joka perustuu välittömien havaintojen tekemiseen ja tutkimuskohteesta saadun kokemuksen pohdintaan ja reflektointiin. Fenomenologisen analyysin lähtökohtana on tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä. 2.2 Kokemuksen tutkimus ja fenomenologinen lähestymistapa Tutkimukseni tarkastelun kohteeksi muodostuivat oppilaiden ja heidän opettajiensa kokemukset ryhmäinterventiosta. Laineen (2001, 26) mukaan kokemus ymmärretään ihmisen kokemukselliseksi suhteeksi omaan Opinnäytetyön lähestymistapa oli laadullinen ja fenomenologinen.
Skatt vid försäljning av bostadsrätt inom 1 år

Fenomenologinen lähestymistapa

Taide- .

Artikkeli löytyy teoksesta Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus. Katso myös » Lukemisto Hermeneutiikka ja fenomenologia: hermeneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen sisäisestä problematiikasta Fenomenologinen analyysi on laadullinen analyysimenetelmä, joka perustuu välittömien havaintojen tekemiseen ja tutkimuskohteesta saadun kokemuksen pohdintaan ja reflektointiin.
Motsats till kapitalism

tidning entreprenor
doppler meaning in bengali
omvårdnadsepikris socialstyrelsen
siffran 3 i bibeln
naturvet all in one
moms flygresor utomlands

37. 4.2 Lastensuojelun tukihenkilötoiminta. 39. 5 FENOMENOLOGINEN LÄHESTYMISTAPA JA AINEISTON. ANALYYSI. 43. 5.1 Hermeneuttinen fenomenologia.

Artikkeli löytyy teoksesta Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus. Katso myös » Lukemisto Opinnäytetyön lähestymistapa oli laadullinen ja fenomenologinen.


Dr tavel avon
vad händer om man inte klarar engelska 6

Pekkarinen, E. (2006). Tyttöryhmän dialoginen prosessi: fenomenologinen lähestymistapa. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto). Helsingin kaupunki

käytetty fenomenologista lähestymistapaa. Fenomenologinen analyysi (Perttula 1995) jakautuu kahteen osaan, joista molemmissa on seitsemän vaihetta.