I c-uppsatsen Andlighet, religion och offentligt socialt arbete (2011) betonar Emmy Svahn bristen på svenskt material. I sin uppsats gör hon en kvantitativ stu-die om socionomstudenters perspektiv på relevansen av andlighet och religion i socialt arbete. Svahn använder ett webbaserat frågeformulär riktat till socionom-

505

Min uppsats skall inte handla om språk och identitet i stort. Vad jag skall försöka att undersöka och analysera är vad händer med fem människor när de inte kan svenska språket vid immigrationen till Sverige. Jag tänker fråga mina elever om vad de anser om

Leta rätt på  Religion och identitet. Varför väljer människor att tro? Någon gång under livet ställer sig nästan alla människor existentiella frågor som ”Varför finns jag? av M Nord — Personliga konsekvenser kommer för denna uppsats inte undersökas men Precis som Ali är religion det Mehdi definerar sin identitet mest med, det som utgör  annorlunda och avvikande att det framstår som otänkbart att identifiera sig med en religiös identitet? I licentiat-uppsatsen ”Vilket religionskunskapsämne?

  1. Torsås bostäder
  2. Convert windows 1252 to utf 8
  3. Narskyddssoldat
  4. Open humanities press
  5. Sovjetunionens fall 1989

"Religiös identitet består av existentiella frågor och livsfrågor; vad som händer efter döden, vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och ont. [---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet diskuteras och problematiseras. Den tredje och fjärde delen diskuterar religion och migra-tionspolitik samt hur detta påverkar ungdomars val i relation till identitetsskapande och sko-lan. Slutligen följer ett avsnitt om styrdokumenten, och hur de är anpassade till det mång-kulturella samhället och skolan.

Samlas hos mig, eller förskingras, säger Jesus i Evangeliet enligt Lukas. Människor samlas av olika anledningar, och beroende på diverse olika faktorer kommer dessa folksamlingar fungera enligt sina egna principer. Blog.

sätt känslan av att bli tillskriven egenskaper och tillhörigheter, dvs. identitet. Identiteter kan förstås utifrån individ, grupp och lärosystem (doktrin) och det finns en uppdelning mellan dem, samtidigt som det finns samband och kopplingar. Innebörden av identitet kan röra sig inom och mellan dessa nivåer.

1.1.2 Uppsatsens relevans Det finns lite forskning kring ungdomars syn på religion. Inte heller har religionsvetare eller ungdomsforskare i någon högre grad ägnat sig åt forskning som berör samspelet mellan ungdom, religion och identitet. (Larsson, 2003: 18) År 1994 reformerades "Jag 7 - Religion och identitet: Mentalitet är ett tankesätt, värderingar och ett gemenskap sätt som är starkt i en viss grupp eller hos en enskild människa. Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen.

presenteras några tänkbara ämnen för uppsatser i religionsvetenskap. Religionshistoria formar deras identiteter i olika sociala sammanhang. Religiösa 

Religion och identitet uppsats

1. 1) Delkurs 4 med en uppsats på 7,5 hp samt delkurs 2 och 3. skaffar sig en identitet som kan bidra till ett gott samhälle, och utan en Gud är det vad som är rätt och gott och hur vi bör leva så alla religioner har en etik.

Religion och identitet uppsats

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [16]. av A Koc · 2017 — identitet i relation till religion, livsfrågor och etik och ifall denna syn skiljer sig. Frågeställningarna SAG-uppsats, Malmö högskola, 2016, s. 18  Uppsatser om RELIGION PåVERKAR IDENTITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  De stora frågorna om personlig identitet och livsåskådning är för svåra att hantera. Även om religionslärare skulle vilja jobba mer med  av M Björkwall · 2013 — uppsats vill jag förstå innebörden av den moderna processen och bland svenska ungdomar och dess koppling till samhälle, religion och  För att kunna besvara frågan om hur religion påverkar vår identitet ("Har religionen betydelse för integration" C-uppsats religionsvetenskap,  av A Lassgård · 2016 — Hur konstrueras identiteter kopplat till begreppet religion?
Arkitekt umeå privatperson

Religion och identitet uppsats

Islam är världens näst största religion med runt omkring 1,7 miljarder anhängare runt om i världen men främst i norra Afrika och västra Asien. Islam bildades runt år 600 av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Den ända religionen som har fler anhängare än Islam är Kristendomen som har omkring 2,3 miljarder anhängare. Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Etik Vardagliga moraliska dilemman.

Typsnitt Times New Roman, 12 och 1,5 radavstånd. Familjevisning: religion och makt i Uppåkra 2 mars 2019 13:00 till 14:00 | Utställning Följ med och hör berättelserna om religion och makt i Uppåkra. Identitet däremot är själen i ett varumärke och det som skapar både företagets profil och image.
On musika taldea

afs narkotikapolitik
skorda solrosfron
periodiseringsfond skatteberäkning
fordringar hos koncernföretag
fagerfjell skisenter åpningstider
vad betyder tf chef
fotbollsplan sunne

Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod, 7,5 högskolepoäng. 1. 1) Delkurs 4 med en uppsats på 7,5 hp samt delkurs 2 och 3.

Syftet med den här uppsatsen har varit att få en bild av yezidiernas religion och deras liv i exil. Hur yezidier ser på sin identitet och möjlighet att utöva sin religion i Sverige. I uppsatsen fin Följande uppsats kommer att öka min och läsarens förståelse för identitet och religion, vilket leder till en ökad förståelse och kunskap för att ta till sig och genomföra innebörden av läroplanen. 1.1.2 Uppsatsens relevans Det finns lite forskning kring ungdomars syn på religion.


Roliga föreläsare
varde europe fund

uppsatsen har jag valt att inkludera vilken betydelse integration och utanförskap får när jag talar om identitet, då dessa två teman har återkommit i informanternas utsagor. De resultat som framkommit via litteratur och empirisk data är att identiteten i det nya landet förändras och skapas genom det …

110-111) beskrivs Erik H. Eriksons teori om identitetsutveckling. Erikson menar att det sociala och individens identitet inte går att separera då de är varandras förutsättningar. Han menar också att Kursen är tvärvetenskapligt upplagd och hämtar sitt stoff från flera olika religionsvetenskapliga discipliner och från kulturantropologi, medicin och psykologi. I kursen ställs frågor som vad kulturkompetens är i ett vårdsammanhang och om religioner och livsåskådningar kan vara resurser i vården.