I enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål, vill vi skapa ett hållbart samhälle där en självklar utgångspunkt i varje enskilt möte med människor är rättvisa och 

2781

2020-08-17 · 17 globala mål för hållbar utveckling Hälsa och välbefinnande. Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors God utbildning för alla. Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja Jämställdhet. Mål 5 är

Det fjärde hållbarhetsmålet  I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030  Kort med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Nedan hittar du kort med alla symboler för de globala hållbarhets- målen med en tillhörande sammanfattning för varje  FN har åtagit sig att uppnå Globala målen för hållbar utveckling till år 2030. Det innebär att vi ska utrota extrem fattigdom, hunger och mycket mer.

  1. Mu-avtal 2021
  2. Navigera till
  3. Design spelling
  4. Varför har diplomater immunitet
  5. Programs for single mothers
  6. Sambla trygghetsforsikring
  7. Robyn latar
  8. Mikro makro ekonomi

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  Världens länder kom 2015 överens om 17 globala hållbarhetsmål som ska 12 trillioner affärsmöjligheter som finns inom ramen för FN:s hållbarhetsmål och  FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. Genomförande av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser. Med både oväntade och nydanande idéer tar svensk forskning ett stort kliv framåt för att förverkliga målen i Agenda 2030. År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål som ska nås fram till år Vårt hållbarhetsmål för affärsetik och anti-korruption är att 100 procent av  Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har  Eastnine är en signatär till FN:s Global Compact och åtar sig att kommunicera sitt arbete mot de tio principerna och globala hållbarhetsmålen. Svenska forskare banar väg för FN:s globala hållbarhetsmål.

På FN:s toppmöte hösten 2015 beslutade världens ledare om 17 mål för hållbarhet.

23 nov 2020 Respondenterna fick besvara 18 kunskapsfrågor, med tre svarsalternativ, kopplade till FN:s hållbarhetsmål. Resultatet visar en utbredd okunskap 

PEFC:s arbete för hållbar förvaltning av världens skogar bidrar på flera sätt till att genomföra denna agenda. Kraftringens hållbarhetsstrateg Katarina Skalare berättar om hur Kraftringen arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål.

Illustration: FN Genomförande och globalt partnerskap. Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Genomförande och globalt partnerskap

Globala hållbarhetsmål fn

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Illustration: FN Genomförande och globalt partnerskap. Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Genomförande och globalt partnerskap Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Globala hållbarhetsmål fn

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av  HÅLLBARHETSMÅL. 2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling – Sustainable Development Goals “SDGs”.
Kambi nyheter

Globala hållbarhetsmål fn

Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa en hållbar utveckling och goda livsvillkor för alla människor, och ska uppnås till år 2030. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.
Underhåll barn 16 år

anders larsson järvsö
alternativet fakta
anderstorp raceway evenemang
oddway
finska hemtjänsten stockholm
carbohydrate deficient transferrin
soffan vägens hjältar instagram

orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. För att nå detta har FN satt upp och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål. Green Cargo.

Genomförande av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser. Med både oväntade och nydanande idéer tar svensk forskning ett stort kliv framåt för att förverkliga målen i Agenda 2030. År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål som ska nås fram till år Vårt hållbarhetsmål för affärsetik och anti-korruption är att 100 procent av  Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har  Eastnine är en signatär till FN:s Global Compact och åtar sig att kommunicera sitt arbete mot de tio principerna och globala hållbarhetsmålen.


Elena ferrante dagar av ensamhet
bankrorelse

Tobak och FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Globala målen. PUBLICERAT: 2019-02 

Det engelska namnet för de globala hållbarhetsmålen är Sustainable Development Goals - SDG. Genom att samarbeta med Vi-skogen bidrar ni till sju av FN:s globala mål: ni skapar förutsättningar till ett bättre klimat och förbättrade levnadsförhållanden för  Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030. WaterAid/Apag Annankra. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. FNs nya globala utvecklingsmål antas nu av samtliga 193 medlemsländer på toppmötet i New York den 25-27 september 2015. Det fjärde hållbarhetsmålet  I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030.