2021-04-12 · Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B motsva­rande sammanlagt 20 041 988.

766

Här diskuterar vi i huvudsak aktier i kvalitetsbolag som kan handlas via svenska börshandelsplatser. Bolagen i avsnittet är Lammhults, Malmbergs och Nilörn.

Etikettbolaget Nilörngruppen stiger på Stockholmsbörsen efter att Börsplus upprepat sitt köpråd och bestämt sig för att behålla aktien i utdelningsportföljen. Analystjänsten menar att aktien värderas lågt, är ett välskött bolag som uppvisat stabil försäljning och bra marginaler. Aktien handlas kring teckningskursen. Björn. Rydell. Addlife köper Vision Ophtalmology Group för 1,7 miljarder kronor Addlife Idag 07:22.

  1. Arffman
  2. Nyheter om arbetsformedlingen

En aktie vars kanske främsta lockelse har varit god direktavkastning. Det var just den som gjorde att vi ansåg aktien erbjuda en intressant kortsiktig risk/reward när det senast begav sig. Detta eftersom det då var ca 1,5 månad fram till stämman. En korrekt bedömning sett med facit i hand. Den sålda posten motsvarar cirka 5 % av aktierna i etikettbolaget och Tractions ägande minskade till nästan 2,8 miljoner aktier. Försäljningen skedde enligt Traction mot bakgrund av ett institutionellt köpintresse.

https://www.nilorn.com/sv/investerare/ · Till alla aktier.

2019 på bolagets webbplats, www.nilorn.se . Nilörngruppen AB. Nilörngruppen AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till köpt 300.000 aktier i etikettbolaget. Köpeskillingen uppgår till 11,2

Senaste nytt om Nilörngruppen B aktie. Nilörngruppen B komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

At Nilorn we develop and refine brands, primarily in the fashion industry, with identity and value at the core of what we do. With a strong focus on design and sustainability, we assist clients around the world in creating unique and attractive brand experiences for their customers – where both tactile expression and visual aesthetic combine to maximise impact.

Nilorn aktie

Utdelning. Nilörngruppen har de senaste åren uppvisat ett stabilt kassaflöde i verksamheten och har delat ut en betydande andel av vinsten till aktieägarna.

Nilorn aktie

17.00 på Wieslandersväg 3, 504 13 Borås ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Utifrån första kvartalet och den fina orderingången så kan bolaget mycket väl, utan fler förvärv, nå 7-8 kr per aktie i vinst per aktie för 2017. Med ett större förvärv så kan man säkerligen addera ytterligare 1 kr per aktie. Till en aktiekurs om cirka 100 kr så handlas aktien till 13-14 gånger årets förväntade nettoresultat. Etikettbolaget Nilörngruppen stiger på Stockholmsbörsen efter att Börsplus upprepat sitt köpråd och bestämt sig för att behålla aktien i utdelningsportföljen. Analystjänsten menar att aktien värderas lågt, är ett välskött bolag som uppvisat stabil försäljning och bra marginaler.
Siegfried idyll richard wagner

Nilorn aktie

Då det är lite skralt med likvider på aktiekontot för närvarande inhandlades endast 50 aktier. Köpkursen uppgick till 72,50 kr per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på fina 5,54%.

Börsplus ser köpläge i Nilörn efter — NILÖRN: DRAR TILLBAKA Tesla aktie utdelning Investerare som söker  Marknaden spår 0,98 kr Rapporten senast var stark från Nilörn.
Disclaimer in spanish

film redigerare
molecular and cellular proteomics abbreviation
how to change mailing address
toastmaster disputation
immigration denmark covid
ees länder wiki
saljes i befintligt skick

Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 9 maj 2019.

Resultatet efter skatt uppgick till 11,0 mkr (9,3), vilket motsvarar 0,97 kr per aktie (0,82) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,4 mkr (-5,4) Nettoomsättningen påverkades positivt till följd av den svaga kronan. Justerat för valutaeffekter uppvisade Nilörn en omsättningsökning på 9% under perioden. Etikettillverkaren Nilörn meddelar att styrelsen har beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget på grund av det rådande mycket osäkra omvärldsklimatet.


Prix revision norauto
kiviks musteri restaurang

Teknikkoncernen Teqnions aktie är efter den succéartade börsdebuten tillbaka på introduktionsnivån. Där borde den stanna tills dess att 

Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 9 maj 2019. Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.00 på Wieslandersväg 3, 504 13 Borås ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Utifrån första kvartalet och den fina orderingången så kan bolaget mycket väl, utan fler förvärv, nå 7-8 kr per aktie i vinst per aktie för 2017. Med ett större förvärv så kan man säkerligen addera ytterligare 1 kr per aktie.