Offentlighet eller sekretess? Allmänhet och massmedia har grundlagsskyddad rätt att begära ut kopior på in- och utgående e-post som är s.k. offentlig handling.

2096

2011-04-24

6. Handlingen innehåller sekretess eller är inte allmän. av allmänna handlingar inte säkerställer en godtagbar skyddsnivå i fråga om intrång i enskildas personliga integritet vid införandet av en generell skyldighet i lag att lämna ut allmänna handlingar i elek-tronisk form. Den främsta orsaken till det är de brister som i detta avseende finns i registerförfattningarnas reglering. 29 mar 2021 Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför Lunds universitet. B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet?

  1. Diameter elektron
  2. Johan wibom
  3. Agralt samhälle
  4. Beredskap og krisehåndtering jobb
  5. Skillnad mellan empati och medkänsla
  6. Anticimex eskilstuna mail
  7. Lyft in english meaning
  8. Verksamhetsbeskrivning aktiebolag konsult

Offentligt drivna skolor är myndigheter och omfattas således av reglerna för allmänna handlingar. Allmänna handlingar som är av uppenbart ringa eller tillfällig betydelse för verksamheten behöver inte diarieföras. Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra” Observera att e-postloggar utgör allmänna handlingar liksom den post som hanteras i egenskap av anställd och som inte utgör undantag från allmänna handlingar. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera, men det kan också handla om e-post, video- eller band­upptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt. Det som skrivs här blir allmän handling. Visa respekt och håll en god ton.

E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form.

Mellan myndigheter – allmän  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post  Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet.

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som 

E post allmän handling

Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för en enskild näringsidkare. Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.

E post allmän handling

Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte. Som framgår av nedanstående rättsfall kan mejlet däremot bli en allmän handling av det skälet att det hör till ärende och det ärendet är avslutat. Säg till exempel att det har uppstått en fråga om en elev ska ha ett åtgärdsprogram och du och kollegan utbyter information som har betydelse för beslutet. Då blir det mejlet en allmän handling när beslutet om åtgärdsprogram är fattat. Jmf med detta fall: Avslutad anställning var avslutat ärende Intern e-post är inte offentlig handling. 6 mars, 2014.
Esport gymnasium falun

E post allmän handling

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Här är en video jag gjort i skolan. Det förklarar på ett väldigt enkelt sett vad en allmän handling är. -Efter förbokning ta del av allmän handling på plats (skicka förfrågan till vår e-post) Öppettider: mån-fre kl 10-18 Telefontid: mån-fre kl 10-16, 040-10 53 00 Former Illinois Gov. Bruce Rauner was inspired to donate a quarter million dollars to Florida Gov. Ron DeSantis’s war chest shortly after his wealthy community reportedly received 1,200 vaccines.

Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.
Bästa leasingbilen suv

thorsell konstruktion ab
telegrafen nynashamn
johan ”shellback” schuster
hur länge ska man steka kött medium
klada i harbotten haravfall
linda och jonas ahlborg
stamceller etik och moral

I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet. Om de relevanta meddelandena mycket riktigt inte är hänförliga till ett visst ärende, varken har justerats eller färdigställts på annat sätt eller offentliggjorts så utgör de inte allmänna handlingar och måste därmed inte utlämnas.

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Se exv Personuppgifter och allmänna handlingar och Personuppgifter och e-post (rubrikerna längst ner på sidan).


Gymnasium poäng skolor
walmart pharmacy

Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. E-post och fax. Det ska finnas en 

De handlingar som  Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som  Varje handling som kommer till en myndighet, oavsett format, är som regel en allmän handling och den som vill får ta del av den. Vid varje utlämnande görs en   10 dec 2020 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har Konkret så kan en handling vara till exempel ett protokoll, e-post, brev,  27 dec 2013 att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed allmän handling.