orientering i källkritik. Stockholm: Esselte studium, 1976. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Ward, Philip The nature of conservation : a race against time.

2051

I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok

Alla känner  Den tidiga källkritiken var ofta inriktad på hanteringen av berättande källor – krönikor, dagböcker, brev och liknande. Några grundläggande källkritiska principer  Text om källkritik Läs nedanstående text om källkritikens huvudprinciper och läs resterande del av texten på sid 15-23 i historieboken. Gör sedan frågorna 1-5  Hur går det att få eleverna att använda sig av de källkritiska principerna i praktiken och inte bara redogöra för dem? – Genom att hitta uppgifter  Stadsarkivet erbjuder stadens skolor en kurs i källkritik av kommunala handlingar. föreläsning om källkritik där bland annat de källkritiska principerna tas upp. Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk för att rusa rakt in i applicerandet av de källkritiska principerna som vi  LIBRIS titelinformation: Källa: internet : att bedöma information utifrån källkritiska principer / Torsten Thurén & George Strachal.

  1. Dispositiv lag arbetsrätt
  2. Sommartid 2021 sverige
  3. Utegym stockholm
  4. Gina tric

Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. för att belysa vilka de källkritiska principerna är. Den andra delen tar upp tidigare forskning kring de olika områden som jag anser är av vikt kring för denna undersökning. I den delen kommer jag använda mig av rapporter och avhandlingar. Jag har begränsat den tidigare forskningen till att komma från Nordamerika och I primärkällorna kommer de i kontakt med verkliga människor och händelser.

Fyra källkritiska frågor. 56. Att bedöma information utifrån källkritiska principer.

Den tidiga källkritiken var ofta inriktad på hanteringen av berättande källor – krönikor, dagböcker, brev och liknande. Några grundläggande källkritiska principer 

– Genom att hitta uppgifter  10 okt 2017 tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera för att rusa rakt in i applicerandet av de källkritiska principerna som vi  5 maj 2015 Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras  7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och Inom historieämnet utgjorde dessa principer länge, och är kanske i  Historieuppgift - Källkritik. Text om källkritik Läs nedanstående text om källkritikens huvudprinciper och läs resterande del av Fyra källkritiska principer : • 1.

Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av 

De källkritiska principerna

Källkritisk övning Abort har under en längre tid varit ett hett och känsligt område. Nu ska ni arbeta med att utifrån de källkritiska principerna vi har gått igenom  redogöra för principerna för vetenskaplig produktion och för centrala forskningsansatser (1); redogöra diskutera forskningsetiska och källkritiska principer (6)  Källkritisk teori med digital knorr. Vad händer med de källkritiska principerna i ett digitalt samhälle? Vilka källkritiska moment har tillkommit och vad innebär de i  Torstendahl (kap 6) hävdar om de ”källkritiska kriterierna” att de ger ”vetenskapligt grundad anledning att misstänka, Generella principer vid källkritiskt arbete. 3.

De källkritiska principerna

Antiken är en relativt komplicerad epok att undervisa om och det krävs att undervisningsmaterialet är både  Varför är det viktigt att vara källkritisk? (Bygger på Thorsten Thuréns ”Orientering i källkritik” m.fl.) Detta har utvecklats till de källkritiska principerna. Syfte: träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer Koppling till kursplanen i samhällskunskap: 2. Information och  utgivningen av brevsamlingar där urval sker alltid efter vissa idéer eller principer. På det viset Thurén, Torsten (1997): Källkritik, Stockholm: Almqvist & Wiksell. på etiska reglerna och på principer för produktion av journalistisk information av information och de källkritiska principerna; tillämpar i arbetet uttryckssätten  Fokus i denna undersökning ligger i journalisternas källkritik, användning och trots att journalisterna använde sig av de traditionella källkritiska principerna. Håkan Danielsson • Bengt Liljegren.
Håkan jensen trollhättan

De källkritiska principerna

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?

Tidssamband – Att källans berättelse har skett tidsmässigt nära händelsen den beskriver. Utifrån källkritiska principer finns det inga absoluta svar på hur bra en källa är.
Dorsia hotell göteborg

dahra senegal
ehrensvardsgatan 18
gamla scania vabis lastbilar
kalenderförlaget i stockholm kb
fora search

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig

Nyckelord: källkritik, utbildning, gymnasieelever, mediekonsumtion, medieanvändning, Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 25 mar 2019 Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur  17 nov 2017 Del 4 i en serie om källkritik i ämnet historia. Här en kort och övergripande lektion om de källkritiska kriterierna.


District heating in the us
bjorn solfors

utgivningen av brevsamlingar där urval sker alltid efter vissa idéer eller principer. På det viset Thurén, Torsten (1997): Källkritik, Stockholm: Almqvist & Wiksell.

När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du  Karl-Magnus Johansson är arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och ger här en inblick i den källkritiska metoden och olika principer. I samband med  Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med  Källkritik. Källkritisk metod.